In English

[Här ska vi ha lite kort info på engelska. Hur man gör för att komma som extern medlem (medlem i annat land) på träffar. Att alla är välkomna, att man väljer ”Member in another country” och så vidare.]